Vår process

Vår process
Kravprofil
Tillsammans med vår kund formulerar vi en noggrann kravprofil. Kravprofilen ska på ett tydligt sätt förmedla vilken typ av kompetens och personlighet som söks och hur rollen ser ut. Denna kravprofil utgör sedan grunden och underlaget för kandidaternas kompetensbaserade intervjuer och personlighetstest.

Kartläggning, search och nätverk
Millde Rekrytering kartlägger utifrån kravprofil och specifik bransch vilka kandidater som är intressanta för uppdraget. Alla kandidater på denna lista blir kontaktade. I första samtalet med kandidaten presenterar Millde rekrytering företaget och den specifika tjänsten. Den potentiella kandidaten får även en möjlighet att berätta lite mer om sig själv och sin bakgrund.

Kompetensbaserad djupintervju
De kandidater som anses bäst lämpade för rollen utifrån uppsatta kriterier kommer att gå vidare till intervju. Vi fokuserar främst på kandidatens kompetenser, drivkraft och resultat.

Kandidatpresentation
Millde Rekrytering presenterar 3-5 godkända kandidater för kunden för intervju med ansvariga på företaget.
Millde Rekrytering är kunden behjälplig vid intervjubokning och för under denna del av processen en löpande dialog med kunden. Samtidigt har Millde Rekrytering också en mycket tät dialog med alla kandidater.

Referenstagning
Vi genomför en gedigen referenstagning för att säkerställa kvalitet. Vi tar både officiella och inofficiella referenser.